Başkan'ın Mesajı

Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Kıymetli Çalışanlarımız,

Türkiye elektrik enerjisi sektörü, son 15 yıl içinde yapısal açıdan çok önemli gelişmeler kaydederek, ülkemizin en dinamik sektörlerinden biri haline geldi. Türkiye, serbestleşme ile oluşan rekabetçi pazar yapısı, bu kapsamda artan verimlilik ve müşteri memnuniyeti, uluslararası boyutta dev enerji projeleri ile dünyanın en önemli pazarlarından ve bölgesel oyuncularından biri oldu.

Grubumuzun da büyümesine vesile olan serbestleşme süreci ile birlikte özel sektörün kaynakları ve dinamizmi, enerji sektörüne hız verdi. Ülkemizin, 2002 yılında 32 GW olan kurulu elektrik gücü 2019 yılı itibarıyla 89 GW’ı aştı. Bu artışın neredeyse tamamı özel sektör tarafından gerçekleştirildi. Tüm dağıtım bölgeleri özelleştirilerek, eskiyen ve hızla büyüyen elektrik şebekesinin yenilenmesi ve genişletilmesi özel sektör yatırımları ile sağlanmaya başlandı. Üretimden perakende satışa kadar özel sektör, her türlü yatırım riskini alarak ülkeye ve enerji piyasalarına duyduğu güvenle, bu dönem içinde sektöre 60-70 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Serbestleşme süreci, sektöre sadece yatırımlarla değil, aynı zamanda verimlilik, yenilikçilik ve müşteri memnuniyeti artışı ile de büyük değer yarattı. Kamu döneminde yüzde 25'ler seviyesinde olan kayıp-kaçak oranlarının birkaç bölge dışında tüm dağıtım bölgelerinde tek hanelere inmesi, bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Bu dönemde Türkiye, en büyük yapısal dönüşümlerinden birini yenilenebilir enerji alanında yaptı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zenginliğe sahip olan ülkemizde, atıl olan bu kaynakların yatırıma çevrilerek enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması sağlandı.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öngörülerine göre 2050’de Türkiye kurulu gücünün %68’inden fazlasını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturacak. Yenilenebilir kaynaklara verilen destekler ve yerli üretimin teşvik edilmesi, yenilenebilir enerjide önemli gelişmeler kaydedilmesi için önemli fırsatlar içeriyor.

Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için elektrik sektöründe büyük miktarlarda yatırıma ihtiyaç var. Kuşkusuz bunun çok önemli bir bölümü özel sektör girişimi ve devlet desteğiyle gerçekleştirilecek. Enerji sektörünün geleceğini belirleyecek bu 5 yıllık süreçte değişmek ve gelişmek için enerji sektörünün çok büyük adımlar atması gerekiyor.

1980 yılında yola çıktığımızda hedefimiz ve hayalimiz; sektörde yapılmayanı yapmak, yerli ve yenilenebilir kaynakları en verimli şekilde kullanmak, toplum çıkarını korumayı her zaman ön planda tutarak çalışmak, geliştirmek ve değişimin öncülüğünü yapmak oldu. Hedefimize sadık kalarak enerji sektöründe bir çok ilki gerçekleştirmiş öncü entegre enerji şirketi olmanın memnuniyeti içindeyiz.

Bereket Enerji Grubu, Türkiye’nin önemli ve en büyük üç entegre elektrik enerjisi grubundan biri olarak, yapım aşamasında olanlar dahil, toplam 2.101 MW kurulu gücünde 31 üretim santrali olan, 23.9 milyar kWh elektrik dağıtan, 20.70 milyar kWh elektrik enerjisi satan ve 4.9 milyon müşterisi olan, 10 bin kişinin çalıştığı bir grup haline geldi.

Bereket Enerji Grubu’nun gelişimindeki en önemli pay, 30 yılı aşkın süredir Türkiye enerji sektörünün serbestleşme, yapılanma ve gelişme sürecinin her aşamasına aktif olarak katılması ve değişimi yakından izlemesidir. Geldiğimiz noktadaki başarının en büyük mimarları da bizimle aynı hayali paylaşan kıymetli çalışanlarımız ve ailemizin bir parçası olan tedarikçilerimizdir.

Bereket Enerji Grubu, önümüzdeki dönemde de yerli ve yenilenebilir üretim kaynaklarına yönelerek gelişmeye, elektrik dağıtım ve perakende tarafında öncü teknoloji projelerini hayata geçirmeye devam edecektir.

Saygılarımla.

Ceyhan Saldanlı
Yönetim Kurulu Başkanı
Bereket Enerji Grubu